Send us a message

*
*
*
* Fields marked with an asterisk are required

LIKA SVJETLO d.o.o.
Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Adresa:
Smiljansko Polje 71/4
53 000 Gospić, Hrvatska

e-mail:
info@lika-svjetlo.hr

tel. +385 53 658 970
fax. +385 53 639 243

OIB: 49311255006
MB: 2168103